اثر پلاسما کلاستر و تست های عملی

57

اگر در مورد تکنولوژی پلاسما کلاستر ، آشنایی ندارید ابتدا مقالات زیر را مطالعه فرمایید :

تکنولوژی یون پلاسما کلاستر چیست ؟

پلاسما کلاستر چگونه کار می کند ؟

دستگاه های تصفیه هوا شارپ

ویدیو زیر مکانیسم پلاسماکلاستر را در جلوگیری از ویروس های و ذرات مضر میکروسکوپی موجود در هوا نشان می دهد :

ویدیو زیر نشان می دهد که  پلاسماکلاستر چگونه باعث حفظ و احیا رطوبت پوست می شود :

ویدیو زیر اثر مثبت پلاسما کلاستر در کاهش الکتریسیته ساکن محیط را بطور عملی نشان می دهد :

ویدیو زیر اثر مثبت پلاسما کلاستر در کاهش الکتریسیته ساکن لباس ها و ژاکت ها بطور عملی نشان می دهد :

ویدیو زیر اثر پلاسما کلاستر بر الکتریسیته ساکن را نشان می دهد :

تست پلاسما کلاستر در برابر حس بویایی فوق العاده قوی سگ پلیس :

آیا پلاسما کلاستر بوی میوه Durian ( شاه میوه های استوایی) را از بین می برد :

آیا پلاسما کلاستر بوی تعفن را از بین می برد :

ویدیو زیر به خوبی فرآیند و نحوه عملکرد پلاسما کلاستر را نشان می دهد :

در کلیپ زیر تست آزمایشگاهی اثر پلاسما کلاستر بر روی ویروس ها را می توانید ملاحظه نمایید :

کلیپ زیر نیز تست آزمایشگاهی پلاسما کلاستر در دانشگاه لندن را نشان می دهد :